Certificering

logo_eaclogo_treeworker

 

 

European Tree Worker

 vcaplus KLEUR

Vrijblijvende Offerte

U kunt te allen tijde een geheel vrijblijvende offerte aanvragen.
Klik hier om naar het formulier te gaan.

Onderhoudsseizoen!

Van oudsher is het najaar de tijd waarin men het onderhoud aan houtige gewassen oppakt. Boomonderhoud maar vooral ook planten van bomen en ook bosonderhoud (dunningen) worden van af deze tijd weer grootschaliger uitgevoerd.
10 okt
Foto: onderhoud kastanjes 's-Gravenhof te Zutphen

Bestrijding processierups in volle gang

De jaarlijks terugkerende overlast door de brandharen van de processierups is weer actueel op vele plaatsen in Nederland.
21 juni

De nesten vol met met rupsen worden, waar nodig vanuit de hoogwerker en anders vanaf de grond, opgezogen en veilig afgevoerd en vernietigd.

Op de foto de 'rupsenzuiger' vanuit de hoogwerker in actie voor de gemeente Zutphen.

Eigen hoogwerker in bedrijf!

16 maart

Onze nieuwste aanwinst: een eigen hoogwerker! Naast de werkzaamheden met behulp van klimtechniek, voeren wij ook al jaren werk uit vanuit hoogwerkers. Wij maken daarbij gebruik van diverse ingeleende machines.


Nu in ons eigendom, deze H16tpx, een ideale machine voor:
-begeleidingssnoei (jeugdsnoei)
-onderhoudssnoei voor bomen tot circa 20 meter hoogte,
-snoei van vormbomen en grote hagen etc.,
-verwijdering van processierups.

De hoogwerker is uitgerust met een extra smalle werkbak om goed tussen de takken te kunnen manoeuvreren. Het is een zeer wendbare, 4x4 aangedreven machine.

Oude Linde krijgt verdiende aandacht

9 maart
Deze oude linde naast het edelmanshuis "Laag Helbergen" in Cortenoever, heeft in reactie op (stevige) snoei in het verleden veel nieuwe scheuten gemaakt.

Onze boomverzorgers maken de kroon weer lichter om de belasting van de oude, deels holle stam en gesteltakken, te beperken.

Zo kan deze boom met de juiste zorg, nog tot in lengte van dagen blijven bestaan en het rijksmonument sieren.

Laat uw bomen regelmatig inspecteren

Een regelmatige controle van bomen is van groot belang om een goede inschatting te kunnen blijven maken van de veiligheid en gesteldheid.

Actueel: het wordt binnenkort weer lente, de bladeren komen aan de bomen. De belasting door wind neemt hiermee toe. Zwakkere bomen, zowel qua vertakkingen als ook wat (ondergrondse) stabiliteit betreft, vormen bij sterke wind/ storm een risico.
8 maart
Foto: 'jong geleerd...'

De geldende zorgplicht van de boomeigenaar maakt dat in bepaalde situaties een controle 1 x per 3 jaar volstaat, terwijl bij een 'verhoogde gevaarzetting' vaker
(1 x per jaar of soms zelfs vaker) controleren noodzakelijk wordt.

Laat u door ons uitgebreider informeren over de achtergronden en de mogelijkheden om uw bomen te laten beoordelen door 1 van onze boomveiligheid-controleurs.

actueel-01